Rs. 750/-
Rs. 750/-
2 pound vanila cake
Rs.500/-
Rs.500/-
Gulab gulkand 1 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Blue berry 2 pound
Rs. 1000/
Rs. 1000/
2 pound vaila cake
Rs. 900/-
Rs. 900/-
2 pound pineapple cake
Rs. 450/-
Rs. 450/-
1 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Butter scotch 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Vanilla 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Blue berry 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Chocolate 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Blue berry 2 pound
Rs. 750/-
Rs. 750/-
Gulab gulkand 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Strawberry 2 pound
Rs. 700/-
Rs. 700/-
Butter scotch 2 pound
Rs. 500/-
Rs. 500/-
Red velvet
Rs. 750/-
Rs. 750/-
Pineapple 2 pound
Rs. 400/-
Rs. 400/-
Pan 1 pound 400/
Rs. 550/-
Rs. 550/-
Theme cake strawberry
Rs. 800/-
Rs. 800/-
Theme cake 2 pound gulab gulkand